Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ήτοι τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με θητεία από 1/9/2021 έως 31/8/2023.

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ήτοι τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με θητεία από 1/9/2021 έως 31/8/2023.

2 orismos ΟΔΕ ΚΕΕ Θεατρ. Σπουδών_659Ι469Β7Θ-ΕΛΤ