Ορισμός Οργάνου Διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και των Αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και των Αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της ΣΘΕ ΠΠ

ΑΑ_ΑΔΑ_ΟΡΙΣΜ ΕΦΟΡ ΕΠΙΤΡ ΣΘΕ (1).pdf