Προκήρυξη δύο υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του ΚΕΣ Harvard στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard με το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγείται μία υποτροφία από το Κ.Ε.Σ. και μία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιτροπή Ερευνών), ύψους 5.025 δολαρίων Η.Π.Α. εκάστη. Οι υποτροφίες προσφέρονται σε φοιτήτριες/φοιτητές από το 3ο έτος Προπτυχιακών Σπουδών και άνω, ή μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακούς φοιτητές A´ κύκλου (ΠΜΣ), ηλικίας μέχρι και 26 ετών, των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών*, για τη συμμετοχή τους στο Θερινό Πρόγραμμα 2022 του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα (Ναύπλιο και Ολυμπία), με αντικείμενο τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές.

Το Πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο επιτυχημένα θερινά προγράμματα του Harvard (χρονιά εκκίνησης 2002) και στο οποίο θα συμμετάσχουν φέτος λόγω των υγειονομικών συνθηκών φοιτήτριες/τητές από το Harvard, και κατ’ εξαίρεση λόγω ειδικών συνεργασιών από προηγούμενα έτη μία/ένας ή δύο φοιτήτριες/φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μία/ ένας από το Πανεπιστήμιο του Fudan, θα πραγματοποιηθεί ‒εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν‒ από 25 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2022. Οι φοιτήτριες/ητές συμμετέχουν σε καθημερινά εντατικά σεμινάρια, εργάζονται σε εβδομαδιαίες και τελικές εργασίες με τα πρότυπα που θέτει το Harvard, λαμβάνουν μέρος σε εκδρομές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και στο τέλος του Προγράμματος παραλαμβάνουν την επίσημη βαθμολογία τους από το Harvard. Τα έξοδα που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, καθώς και τη διαμονή και ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) των φοιτητριών/-ητών, καλύπτονται από την προαναφερόμενη υποτροφία. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα στους παρακάτω ιστότοπους: greece.chs.harvard.edu/hssgreece
summer.harvard.edu/study-abroad/greece

* Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχουσες/οντες να μην έχουν αποφοιτήσει κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Θερινού Σχολείου

Οι ενδιαφερόμενες/-οι οφείλουν να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου. Πρέπει να καταθέσουν:

• Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα
• Αναλυτική βαθμολογία
• Βιογραφικό σημείωμα (έως 2 σελίδες) με διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας
• Πιστοποιητικό αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
• Προαιρετικά: Σημείωμα με αιτιολόγηση της αίτησης συμμετοχής

Για την επιλογή των υποτρόφων θα ακολουθηθεί κοινή διαδικασία των δύο Ιδρυμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022. Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης) σε κλειστό φάκελο. Η αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύει εξωτερικά τον κλειστό φάκελο.
harvard_kes_application_2022

Αρμόδια: Μαρίζα Χαραλαμποπούλου, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τηλέφωνο: 2610 997987
Email: intern.rel@upatras.gr