Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων & Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με διετή θητεία, ήτοι από 01-09-2022 έως 31-08-2024

Η Προκήρυξη και τα έντυπα αιτήσεων Υποψηφιοτήτων σχετικά με τις θέσεις των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με διετή θητεία, ήτοι από 01-09-2022 έως 31-08-2024, βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΔΑ_ΑΑ_ΑΠ_Προκήρυξη εκλογών Προέδρων ΣΘΕ 2022_24.pdf

A. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

B. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ