Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας, με θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών από 1/9/2022 έως 31/8/2024

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας, με θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών από 1/9/2022 έως 31/8/2024.

1 prok ekl πρόεδρος_αναπλ πρόεδρος ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ_6ΥΡΒ469Β7Θ-ΘΗ1

A. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Β. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ