Προκήρυξη Erasmus+ KA131 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ η δράση Staff mobility for Training (STT) επιτρέπει στο προσωπικό του Ιδρύματός μας να μετακινηθεί για επιμόρφωση σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης/Φορείς της Ευρώπης για το χρονικό πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου.
Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει 2 έως 5 ημέρες δραστηριότητας και 2 ημέρες ταξιδίου σε θέσεις αντίστοιχες των καθηκόντων τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών.  To 20% των εγκεκριμένων θέσεων αφορά σε διδακτικό προσωπικό.  Η οργάνωση της κινητικότητας θα είναι εφικτή από 16/05/2022 έως και 31/10/2023.

Η αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με κριτήρια (επισυνάπτονται παρακάτω) για κάθε κατηγορία προσωπικού και μόνο εφόσον οι αιτούμενοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα τη γλώσσα επιμόρφωσης (επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2). (επισυν. 1 & 2)

Για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται:
– είτε να αναζητήσουν στην online πλατφόρμα iMOTION οργανωμένες εβδομάδες (Erasmus Staff Training Weeks) και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανάλογα με τις καταληκτικές ημερομηνίες που θέτουν τα Πανεπιστήμια Υποδοχής,
– είτε να οργανώσουν οι ίδιοι μία μεμονωμένη επίσκεψη επικοινωνώντας με το αντίστοιχο Ίδρυμα/Φορέα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο erasmusplus.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη, 04/05/2022

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη (επισυναπτόμενο 3).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:

Υπεύθυνη κα Μαρία Σταθούλια, τηλ. 2610-996613, email: llp.outgoing@upatras.gr

(1) kritiria_STT_dioikitiko_prosopiko (2) kritiria_STT_dep_edip_eep_etep (3) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-STΤ ΚΑ131

(2) kritiria_STT_dep_edip_eep_etep

(3) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-STΤ ΚΑ131