Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω Erasmus+ ακαδ. έτους 2022-2023.

Σας γνωρίζουμε ότι για το ακαδ. έτος 2022-2023 ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στις ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψ. διδάκτορες).

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες θέσεις και χώρες που αναφέρονται στην τρέχουσα προκήρυξη, θα έχει διάρκεια 2 έως 3 μήνες και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο erasmusplus portal  από την Παρασκευή 11/03/2022 έως και την Τρίτη 10/05/2022 (ώρα Ελλάδας 23:59).

Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές ΥΠΕΞ (μέσω ERASMUS+ 2022-2023)

Θέσεις πρακτικής σε ελληνικές αρχές του ΥΠΕΞ- 2022-2023

Υπόδειγμα γράμματος αποδοχής

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ.ΥΠ.

ΦΕΚ για έλεγχο τίτλων γλωσσομάθειας (1) 

Οδηγίες χρήσης Πλατφόρμας αιτήσεων Erasmus – Πρακτική Ασκηση