Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ακαδ. έτους 2022-2023

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκηση, ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για το επόμενο ακαδ. έτος 2022-2023.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψ. διδάκτορες).

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), στην Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και σε συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ.

Η μετακίνηση θα έχει διάρκεια από 2 έως 3 μήνες και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο erasmusplus portal  από την από την Παρασκευή 11/03/2022 έως και την Τρίτη 10/05/2022 (ώρα Ελλάδας 23:59).

Προκήρυξη Erasmus+ για πρακτική στην Ευρώπη 2022-2023

Υπόδειγμα γράμματος αποδοχής

ΦΕΚ για έλεγχο τίτλων γλωσσομάθειας

Οδηγίες χρήσης Πλατφόρμας αιτήσεων Erasmus – Πρακτική Ασκηση