Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου ενός (1) διδάσκοντος για τις ανάγκες λειτουργίας της Επώνυμης Έδρας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ογκολογία και Πειραματική Ογκολογία».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου ενός (1) διδάσκοντος για τις ανάγκες  λειτουργίας της Επώνυμης Έδρας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο Παθολογία-Ογκολογία και Πειραματική Ογκολογία”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ: ΨΓ9Ν469Β7Θ-Ξ41-1