1η Τροποποιητική Πράξη συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

1η Τροποποιητική Πράξη συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.  6ΗΖΕ469Β7Θ-Μ3Μ

Πράξη Επιλογής για την Επώνυμη Έδρα της Σχολής Επιστημών Υγείας στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ογκολογία και Πειραματική Ογκολογία»

Πράξη Επιλογής για την Επώνυμη Έδρα της Σχολής Επιστημών Υγείας στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ογκολογία και Πειραματική ...