Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ Σχολής …

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ν. 1599 1986_ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ