ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Επανασχεδιασμός και επέκταση βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας του εργαστηρίου Παλαιογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας» (Π- 88 /2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Επανασχεδιασμός και επέκταση βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας του εργαστηρίου Παλαιογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας»  (Π- 88 /2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά των  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 88

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    05-10-2023 και ώρα 15:00.