Πρόσκληση Συμμετοχής | The Digital Gate IV | Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – ACEin ΟΠΑ

Αγαπητέ/ή φοιτητή/τρια,

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin) [4] του ΟΠΑ
διοργανώνουν για τέταρτη φορά το πρόγραμμα ανοικτής καινοτομίας, The Digital Gate IV με στόχο τη συν-δημιουργία
και την υλοποίηση επιχειρηματικών προτάσεων που λύνουν σημαντικές «προκλήσεις» που αντιμετωπίζει η ευρύτερη
αεροδρομιακή κοινότητα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Άτομα (ερευνητές, φοιτητές, εξειδικευμένα στελέχη κτλ.) που επιθυμούν να ενταχθούν σε μία ομάδα και
να συμβάλλουν με τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας / προϊόντος.

Γιατί να συμμετέχεις

    * Θα γίνεις μέλος μιας επιχειρηματικής ομάδας και θα δουλέψεις στενά πάνω σε συγκεκριμένες προκλήσεις.
    * Θα συμμετέχεις σε εκπαιδευτικά προγράμματα (οργανωμένα workshops, bootcamps κτλ.)  με στόχο να λάβεις σημαντικές
γνώσεις για το πως αναπτύσσεις τη δική σου επιχειρηματική ιδέα.
    * Θα ενισχύσεις τις προσωπικές και επαγγελματικές σου δεξιότητες συμμετέχοντας στη διαδικασία επιχειρηματικής επιτάχυνσης (design thinking
techniques, idea generation workshops κτλ.)
    * Θα συμμετέχεις σε συστηματικά mentoring & coaching sessions με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχειρηματική ιδέας.

Δήλωσε συμμετοχή μέχρι 12 Ιουνίου 2022 στον παρακάτω σύνδεσμο https://bit.ly/DigitalGateIV [5].

Οι φάσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις διακριτές φάσεις:

    * 1η Φάση (Ιούνιος-Ιούλιος): α) Αφορά τον προσδιορισμό των «προκλήσεων» που αντιμετωπίζει η αεροδρομιακή κοινότητα,
β) το σχηματισμό των ομάδων βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας και
γ) τον εντοπισμό της λύσης που θα δουλέψετε στις δύο επόμενες φάσεις.
    * 2η Φάση (Ιούλιος): Αφορά το λεπτομερή σχεδιασμό της επιχειρηματικής λύσης και τη συμμετοχή σε trainings και σε
mentoring/coaching sessions.
    * 3η Φάση (Αύγουστος-Δεκέμβριος): Αφορά την υλοποίηση και την ανάπτυξη του πρωτοτύπου της λύσης που έχει σχεδιαστεί.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε στα παρακάτω στοιχεία:
Βασιλική Χρονάκη
Entrepreneurial Education Manager, Ph.D. Candidate
ATHENS CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
Athens University of Economics and Business
Kefallinias 46, 112 51, Athens
Tel. : +30 210 8203829
Mo. : +30 69 88192275
E-mail : vxronaki@aueb.gr
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vasiliki-chronaki-2a5ab7142/ [6]
https://www.aueb.gr/| [7] acein.aueb.gr [4]

Links:
——
[1] https://thedigitalgate.gr/
[2] https://www.aia.gr/el/traveler
[3] https://acein.aueb.gr/
[4] http://acein.aueb.gr/
[5] https://bit.ly/DigitalGateIV
[6] https://www.linkedin.com/in/vasiliki-chronaki-2a5ab7142/
[7] https://www.aueb.gr/%7C