ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Αίθουσας Τηλεδιασκέψεων του Τμήματος Ιατρικής» (Π-118/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Αίθουσας Τηλεδιασκέψεων του Τμήματος Ιατρικής» (Π-118/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά των  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 118ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:      17-11-2023 και ώρα 15:00.