ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για « Προμήθεια εκπαιδευτικών αδειών χρήσης Λογισμικού «Adobe Creative Cloud for teams All Apps και Adobe Acrobat Pro DC for teams για ένα έτος» . ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30 -09-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην Παροχή Υπηρεσιών : «Προμήθεια εκπαιδευτικών
αδειών χρήσης Λογισμικού «Adobe Creative Cloud for teams All Apps και Adobe Acrobat Pro
DC for teams για ένα έτος» , σύμφωνα με την επισυναπτόμενη  Πρόσκληση  ,  Μελέτη και Τεχνική περιγραφή.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -46