Συνέδριο: “Tasting the Lotus’: Reception of and Reaction to the Transmission of Latin Works in Byzantium”

Το Εργαστήριο Θεωρητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργανώνει με το Hellenic Institute του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και το Byzantine Catholic Seminary (Pittsburgh, Pennsylvania) συνέδριο με θέμα:

“’Tasting the Lotus’: Reception of and Reaction to the Transmission of Latin Works in Byzantium”
https://www.workinbyzantium.com

το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 31/7 – 1/8/2021.

Όποιος ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει μπορεί να εγγραφεί δωρεάν εδώ.