Υγειονομικό Πρωτόκολλο COVID-19 και ορισμός υπευθύνων για την εφαρμογή του (επικαιροποίηση 08/10/21)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 192/29.9.2021 έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των υπεύθυνων διαχείρισης COVID-19 και των αναπληρωτών τους, ως υπεύθυνων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του σχετικού Πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.

  • Έγκριση πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 [pdf]
  • Ορισμός υπεύθυνων διαχείρισης COVID-19 και των αναπληρωτών τους [pdf]
  • Υγειονομικό Πρωτόκολλο για COVID-19 (Σεπτέμβριος 2021) [pdf]
  • Υγειονομικό Πρωτόκολλο (αναλυτική μορφή) [pdf]