ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού  της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία από 1/9/2021 έως 31/8/2023 και ορισμός διαχειριστή της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας.

Συνημμένα επιπλέον μπορείτε να δείτε σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων για τα αξιώματα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του εν λόγω Τμήματος.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ_ShortCV_06. 2021

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ_CV