ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία από 1/9/2021 έως 31/8/2023 και ορισμός διαχειριστή της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας.

Συνημμένα επιπλέον μπορείτε να δείτε σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων για τα αξιώματα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του εν λόγω Τμήματος.

Ανακήρυξη υποψηφίων ΔΕΤ-signed-signed