Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 1/9/2022 έως 31/8/2024 και ορισμός διαχειριστή της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 1/9/2022 έως 31/8/2024 και ορισμός διαχειριστή της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Γ. Αντωνάκης CV

Κagadis_CV_