Ανακήρυξη υποψηφίων και ορισμός διαχειριστή για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 1/9/2022 έως 31/8/2024 και ορισμός διαχειριστή της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας

Ανακήρυξη υποψηφίων  για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 1/9/2022 έως 31/8/2024  και ορισμός διαχειριστή

01_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Βιογραφικό σημείωμα κ. Φ. Λάμαρη

Βιογραφικό