Ανάρτηση Βιογραφικών Σημειωμάτων των υποψηφίων Προέδρων & Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, έπειτα από την ανακήρυξη των υποψηφίων.

Ανάρτηση Βιογραφικών Σημειωμάτων των υποψηφίων Προέδρων & Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, έπειτα από την ανακήρυξη των υποψηφίων.

Τμήμα Μαθηματικών:

α) Για την θέση του Προέδρου: short_cv_tzermias

β) Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου: cv-costas

 

Τμήμα Φυσικής:

α) Για την θέση του Προέδρου: α) kazantzidis_shortCV_May2022, β) CVnew2

β) Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου: PDF.js viewer

 

Τμήμα Χημείας:

α) Για την θέση του Προέδρου: α) ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΕΚΑΤΡΟΥ_CV_2022, β) CV A. THEOCHARIS

β) Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου: CV_bokias

 

Τμήμα Βιολογίας:

α) Για την θέση του Προέδρου: CV_Νταϊλιάνης Στέφανος

β) Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου: Δεν κατατέθηκε υποψηφιότητα.

 

Τμήμα Γεωλογίας:

α) Για την θέση του Προέδρου: α) CV_gr_Xypolias_short_May2022, β) cv-Ζεληλιδης

β) Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου: ESokos_CV_Short_GR_2020

 

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών:
α) Για την θέση του Προέδρου: CV_Paspalakis_05_2022

β) Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου: Γαλανάκης-Βιογραφικό-Σημείωμα