Αποτελέσματα αξιολόγησης: Erasmus+ International Credit Mobility/ICM Call 2023

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης του Ιδρύματός μας αναφορικά με την αίτηση χρηματοδότησής του στο πλαίσιο της Δράσης «Διεθνής Κινητικότητα με τη Συμμετοχή Τρίτων Χωρών που δεν είναι Συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα Erasmus+ ICM KA171/2023», σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκαν συνολικά 66 κινητικότητες (35 εισερχόμενων ροών -προσωπικού και φοιτητών- και 31 εξερχόμενων ροών -προσωπικού και φοιτητών).

Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε την αξιολόγηση της Πρότασης  στο “Quality Assessment_2023-1-EL01-KA171” .

Περισσότερες διευκρινίσεις θα σταλούν μέσω e-mail στα μέλη ΔΕΠ ανάλογα με την περιφέρεια που είχαν αιτηθεί.

 

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι στη διάθεσή σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας: κα Χριστιάννα Ποταμιάνου

email: intern.rel@upatras.gr, τηλέφωνο: 2610-996610