Διαφάνειες από Erasmus+ ενημερωτικό zoom_KA131 Σπουδές/Πρακτική Άσκηση, ακαδ.έτους 2022-2023

Erasmus+ εισαγωγικά
ERASMUS+ intro

Erasmus+ για Σπουδές
ERASMUS+ Studies 2022

Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση
ERASMUS+ Traineeships 2022

Σύλλογος ESN UOPA

ESN UoPA