Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ΄΄ Προμήθεια και Εγκατάσταση Σύγχρονων multichannel / Global.sim Συσκευών Επικοινωνίας των συστημάτων Πυρανίχνευσης Κατάσβεσης και Συναγερμών του Πανεπιστημίου Πατρών με το υφιστάμενο Κέντρο Λήψεως Σημάτων ‘’, με αριθ. Διακήρυξης 39/23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 39_23