ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Βιβλιοδεσίες με μεταλλική θερμοκόλληση των 200 σελίδων για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών» (Π.58/2022).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Βιβλιοδεσίες με μεταλλική θερμοκόλληση των 200 σελίδων για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών» (Π.58/2022), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -58 ΤΜΗΜΑ ΗΜΤΥ