Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Αγρινίου για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος (Επαναληπτικός διαγωνισμός)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει  Επαναληπτική  Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης  Άνω των Ορίων για την «Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Αγρινίου για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος».

 

Διακήρυξη 23_21

Προκήρυξη 23_21