ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευές εδράνων” ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 06-06-2021

Προμήθεια    ανταλλακτικών    για επισκευές   εδράνων   στα  Αμφιθέατρα και  αίθουσες διδασκαλίας  της  Παν/πολης  στο   campus   στο Ρίο   για το Πανεπιστήμιο Πατρών». 

 ΗΜΕΡ.. ΛΗΞΗΣ    :  06-06-2021                                                                          

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΓΔΤΥΤΠΕ  

του Πανεπιστημίου Πατρών,   με  Έδρα   το  ΡΙΟ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω «Προμήθεια    ανταλλακτικών    για επισκευές   εδράνων   στα  Αμφιθέατρα και  αίθουσες διδασκαλίας  της  Παν/πολης  στο   campus   στο Ρίο»,  σύμφωνα με την επισυναπτόμενη  Πρόσκληση &   Μελέτη   ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΗΣ