Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τριετή θητεία, ήτοι από 01.09.2024 έως 31.08.2027

ΠΡΟΚΗΡ_ΕΚΛΟΓ_ΔΝΤΗ_ΕΕΑ_2024.pdf

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-EΕΑ