Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Γεωπονίας

Προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Γεωπονίας  της Σχολής Γεωπονικών  Επιστημών   του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία έως 31/8/2024

προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Γεωπονίας

έντυπο υποψηφιότητας Προέδρου τμ Γεωπονίας

έντυπο υποψηφιότητας Αντιπροέδρου τμ Γεωπονίας