Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας

Προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών  Επιστημών   του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία έως 31/8/2024

προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας

έντυπο υποψηφιότητας Προέδρου  Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας

έντυπο υποψηφιότητας Αντιπροέδρου Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας