Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Φυσικής και 2) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρύσσει

την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Φυσικής και 2) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής

Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Σχετικότητα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2364/21-9-2022 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 21-9-2022)

ΑΔΑ: ΩΝΣΞ469Β7Θ-ΩΣΔ                                               ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 29785

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τομέας Κλινικών Εργαστηρίων

Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία – Επεμβατική Ακτινολογία των παθήσεων του νεφρού».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2364/21-9-2022 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 21-9-2022)

ΑΔΑ: ΩΖΡ0469Β7Θ-2ΔΥ                                                 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 29786

Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοπαθολογία – Ιατρική Μικροβιολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2364/21-9-2022 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 21-9-2022)

ΑΔΑ: 68ΦΥ469Β7Θ-5ΘΞ                                                 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 29788

Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοπαθολογία – Ιατρική Μικροβιολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2364/21-9-2022 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 21-9-2022)

ΑΔΑ: 6Ο00469Β7Θ-ΗΜΟ                                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 29789

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις     27   /   11  / 2022

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Φυσικής:

Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr

e-mail: secrphysics@upatras.gr

τηλ.: 2610-996077/996072/996070/996061/996098

Ιατρικής

e-mail: secretary@med.upatras.gr

Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr

τηλ.: 2610- 969100-6

 

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ