«Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021 (Διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ_37_22