Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Frontiers Planet Prize για το έτος 2024

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο Frontiers Planet Prize για το έτος 2024. Το ίδρυμά μας έχει επιλεγεί ως National Nominating Body, βάσει των διακρίσεων που έχει επιδείξει στον τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών.

Το Frontiers Planet Prize είναι ένας παγκόσμιος επιστημονικός διαγωνισμός που αναγνωρίζει και επιβραβεύει επιστήμονες των οποίων η έρευνα συμβάλλει στην επιτάχυνση των λύσεων που επιτρέπουν στην ανθρωπότητα να συνεχίσει να ευδοκιμεί εντός του μοντέλου των εννέα πλανητικών ορίων. Το μοντέλο των πλανητικών ορίων περιγράφει τα όρια εννέα βιοφυσικών συστημάτων και διαδικασιών ή «σημείων ανατροπής» που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συστημάτων υποστήριξης της ζωής στη γη και τελικά τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του γήινου συστήματος.

Το βραβείο ξεκίνησε από το Frontiers Research Foundation, την Ημέρα της Γης του 2022, και αποστολή του είναι να ανταποκριθεί άμεσα στις τρέχουσες προκλήσεις βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Το βραβείο σκοπεύει να τιμήσει έναν Εθνικό Πρωταθλητή ανά χώρα και τρεις Διεθνείς Πρωταθλητές, στον καθένα/μια από τους οποίους απονέμεται ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα. Αυτοί οι τίτλοι απονέμονται σε επιστήμονες διακεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων, των οποίου τα ευρήματα κρίνεται ότι έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες να διατηρήσουν τον πλανήτη μας εντός τουλάχιστον ενός από αυτά τα πλανητικά όρια. Η απονομή του τίτλου των Εθνικών και Διεθνών Πρωταθλητών γίνεται αποκλειστικά από μια διεθνή, ανεξάρτητη κριτική επιτροπή από 100 κορυφαίους παγκοσμίως ερευνητές/ριες σε θέματα βιωσιμότητας.

Εκτός τη διεθνή αναγνώριση ως Εθνικού/Διεθνούς Πρωταθλητή και τη διάδοση και ενίσχυση του αντίκτυπου της νικητήριας έρευνας, το Frontiers Research Foundation παρέχει διευκολύνσεις στους/ις ερευνητές/ριες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και να την ενσωματώσουν σε πρωτοβουλίες που αποτελεσματικά γεφυρώνουν την επιστήμη και την κοινωνία. Η τελική φιλοδοξία του Frontiers Planet Prize είναι να χρησιμοποιήσει την επιστημονική αριστεία για να εξασφαλίσει περισσότερη ερευνητική χρηματοδότηση αφιερωμένη στην προώθηση της επιστήμης των πλανητικών ορίων, μέσω της συνεργασίας με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επιχειρηματίες, σχολεία και νέους ηγέτες – σημαντικούς φορείς στην κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και η φόρμα υποβολής μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/support/frontiersplanetprize/.