7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας, 23-25/09/2022

Το «7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας», θα διεξαχθεί στις 23-25 Σεπτεµβρίου 2022, στην Πάτρα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου Πατρών.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας σε συνεργασία µε την Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Πάτρας και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας.

Η εφηβεία αποτελεί µία πραγµατική πρόκληση, καθώς χαρακτηρίζεται από µία σειρά παθήσεων και καταστάσεων, µε σηµαντικές συνέπειες για την υγεία των παιδιών και των νέων κοριτσιών και απαιτεί στενή συνεργασία µε την Παιδιατρική, την Ενδοκρινολογία, την Παιδοχειρουργική και την Παιδοψυχιατρική.

Το επιστηµονικό πρόγραµµα είναι µε τέτοιο τρόπο δοµηµένο από καταξιωµένους εισηγητές από όλη την Ελλάδα, µε σκοπό την επίκαιρη και τεκµηριωµένη ενηµέρωση για την σωστή αντιµετώπιση των γυναικολογικών προβληµάτων της εφηβείας ώστε να διαφυλαχτεί η σωµατική, ψυχική και αναπαραγωγική τους υγεία.