Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Αποκατάσταση λειτουργίας συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας στα κτίρια των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στην περιοχή Κουκούλι»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκατάσταση λειτουργίας συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας ...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής ...