ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια αδειών λογισμικού NVivo για το τμήμα Διοίκηση Τουρισμού » (Π-156/2023)

Διευκρίνηση ως προς τον αριθμό των εκπαιδευτικών αδειών της Πρόσκλησης  που αναρτήθηκε στις 29-11-2023  με τίτλο «Προμήθεια αδειών λογισμικού NVivo για το τμήμα  Διοίκηση Τουρισμού » (Π-156/2023)

Ο αριθμός  προμήθειας    εκπαιδευτικών αδειών  λογισμικού  NVivo    είναι  δύο (2)