Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών στο πλαίσιο της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών – 2021» με αριθ. Διακήρυξης: 46/21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-signed