Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Εργαστηριακών Πάγκων για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής” με αριθ. Διακήρυξης: 32/21

ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-signed