Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής στo πλαίσιo της Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την «Αποκατάσταση βλαβών για την αξιόπιστη λειτουργία των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών» (43/23).

Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής στo πλαίσιo της Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την «Αποκατάσταση βλαβών για την αξιόπιστη λειτουργία των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών» (43/23).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – 43_23