ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Υπηρεσίες ανακατασκευής πρώην υπολογιστικού κέντρου ΣΕΥΠ (κτίριο Δ) και του κτιρίου Κ1.1.2 του τμήματος Νοσηλευτικής στην Παν/λη Πατρών στο Κουκούλι» (Π-75/2022).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς  για «Υπηρεσίες ανακατασκευής πρώην υπολογιστικού κέντρου ΣΕΥΠ (κτίριο Δ) και του κτιρίου Κ1.1.2 του τμήματος Νοσηλευτικής στην Παν/λη Πατρών στο Κουκούλι» (Π-75/2022), σύμφωνα με τη  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -75