Ορισμός μελών Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την τριετία από 01-09-2021 έως 31-08-2024

Πράξη Ορισμού των μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την τριετία από 01-09-2021 έως 31-08-2024.

Ορισμός.Ο.Δ.Ε._Κ.Ε.Ε.