Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, με θητεία από 01/09/2022 έως 31/8/2024

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας,  με θητεία από 01/09/2022 έως 31/8/2024

6ΣΠΟ469Β7Θ-ΠΚ3

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ