ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Π.70/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Π.70/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_70

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 27-09-2023 και ώρα 14:00.