ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια λογισμικού ESET Endpoint Protection Standard Renew για το τμήμα Η.Μ.Τ.Υ» (Π- 41/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς της πρόσκλησης με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού ESET Endpoint  Protection Standard Renew για το τμήμα Η.Μ.Τ.Υ»   (Π- 41/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 30-05-2024  και ώρα 15:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ -41