ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Ψηφιακή Εκτύπωση Roll Up Banner/Πόστερ/Αφισών για το τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών» (Π-136/2023)

 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Ψηφιακή Εκτύπωση Roll Up Banner/Πόστερ/Αφισών  για το τμήμα  Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών» (Π-136/2023), σύμφωνα με την  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -136

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 22-11-2023  και ώρα 15:00.