ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : «Συντήρηση πινακίδων/σημάνσεων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών» (Π- 158/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,Καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Συντήρηση πινακίδων/σημάνσεων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών» (Π- 158/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 08-12-2023 και ώρα 15:00.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Π_158