ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο διάρκειας 150 ημερολογιακών ημερών» (Π.4/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις Μεσολόγγι και Αγρίνιο διάρκειας 150 ημερολογιακών ημερών» (Π.4/2023), σύμφωνα με την  συνημμένη Πρόσκληση μετά του  Παραρτήματος, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_4_ΑΔΑΜ