ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Μίσθωση Λεωφορείου Μεταφοράς Φοιτητών για Ασκήσεις Υπαίθρου». ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18-05-2022 & ώρα 15:00

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στη «Μίσθωση Λεωφορείου Μεταφοράς Φοιτητών για Ασκήσεις Υπαίθρου» , σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Προδιαγραφές.

Η προσφορά μπορεί να αφορά μια (1) ομάδα ή και περισσότερες  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ