Ορισμός χώρου εγκατάστασης των Εφορευτικών Επιτροπών κατά την ημέρα διεξαγωγής της ηλεκτρονική ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του Διοικητικού προσωπικού (μονίμων υπαλλήλων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη χρονική περίοδο 1.1.2023 έως 31.12.2024

Ανάρτηση “Ορισμός χώρου εγκατάστασης των Εφορευτικών Επιτροπών κατά την ημέρα διεξαγωγής της ηλεκτρονική ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του Διοικητικού προσωπικού (μονίμων υπαλλήλων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη χρονική περίοδο 1.1.2023 έως 31.12.2024″

 

75383_10-10-2022_ΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΥ-ΧΩΡΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ_ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ